2011. szeptember 28., szerda

Ember a világciklus-váltásban…


Előző írásaimban említettem, hogy tapasztalataim szerint az ember még nem tudja felvenni az új Föld új energiáit. Tudom, hogy erre sokan legyintenek, mert még nem érzik a bőrükön. A materialisták az egészet butaságnak értelmezik, az ezoterikusok pedig annyira el vannak telve a jól értesültségtől, hogy csak andalognak és várják az aranykorban való felébredést. Hitem szerint azonban vannak igen sokan, akik egyszerűen csak elszenvednek valamilyen furcsa belső feszültséget, ami nem magyarázható semmilyen más külső körülménnyel. Arról pedig már ne is beszéljek, hogy érzékelhető a társadalmi feszültségek felerősödése is.

          Gondolom érdemes elemezni egy kicsit ezt a helyzetet, hogy mi is ez a paradox helyzet. Ehhez meg kell kísérelni végiggondolni, hogy az ember energetikai működése hogyan is néz ki. Most kicsit el fogok szakadni a szokásos keleti megközelítésektől, amikor az ember csakra rendszerét és a meridiánok működését tárgyalják. Ezek a keleti leírások nagyon érzékletesen tárgyalják ezt a rendszert, de a mai modern időkben, amikor a fizikai ismeretek egyre magasabb régiók működését is meg tudják magyarázni, már kevés. Nikola Tesla szellemében próbáljuk most meg értelmezni a fentieket. Ehhez azonban először képzeljük el a következőket. Hogyan létezik az, hogy egy ötven kilós sovány kis emberke egy tálka rizsen képes egy egész vagon szenet kilapátolni. Milyen fizikai gépezet képes ilyen hatásfokú energia kihasználásra? Ugye nem gondolja senki komolyan, hogy egy tálka rizsben ennyi energia van. Akkor hát honnan származik ez az energiatöbblet? A válasz a csakra rendszer energia kicsatoló mechanizmusában keresendő.

          Ahogy a régiek mondják: Alattunk a Föld, felettünk az Ég és közte az ember. Az ember, aki képes ezt a két minőséget magában összekapcsolni. Az egész világmindenség működésének a motorja, az energiák szakadatlan áradása a teremtés forrásától. A világegyetemben minden mozgásban van, így minden időpillanat természete egyedi és megismételhetetlen. Ebben van egyébként az emberi felelősség gyökere is. Minden energia-egység önálló tudattal (információval) és potenciállal rendelkezik. Minden létező viszont fel van vértezve, - a saját fejlettségi szintjének megfelelően, - ezen energiák egy spektrumának a kicsatolására alkalmas mechanizmussal. Így a mai ember is a szakadatlanul áramló energiák egy részét képes csak kicsatolni. Természetesen az, hogy ez a mechanizmus milyen hatásfokkal működik, ez egyedi, minden embernél más. Hajlamosak vagyunk mi emberek csak annak a minőségű információnak hinni, amikhez mi személyesen hozzájutunk. Így számunkra nem is létezik más valóság, mint amit mi érzékelünk. Az már senkinek nem jut eszébe azért reklamálni, hogy miért nem kaptunk olyan énekhangot, mint Pavarotti.

          A mi energia-kicsatoló rendszerünk az elmúlt Halak-világkorszak energetikai sajátosságainak megfelelően fejlődött ki. Ez az a bizonyos +-6-os rezgéstartományú rendszer, amiről már korábbi írásaimban szóltam. Leírtam azt is, hogy a mai Föld állapota markánsan megváltozott és így a rezgéstartománya is sok ezerszerese az 1997. március 23-at megelőzőnek. A kicsatoló mechanizmusunk problematikái miatt, mi még mindig csak régi típusú energiákhoz tudunk hozzájutni. Emlegettem már előző írásaimban is a szenthelyeket. Most nézzük meg ebből a nézőpontból, hogy mi is történik ott. A szenthelyek sajátos energetikai örvénymintái sajátos energetikai csomagokat képesek kiválasztani a térből. Ezek az energiaminták már fogyasztható módon tartalmazzák az új minőségeket.  Ha egy ember ezeken a szenthelyeken tartózkodik, nagyon könnyen adaptálni tudja ezeket az energiamintákat. Hangsúlyozom, minden ember részesül ebből az áldásból.

          Miért csak a szenthelyeken részesülünk ebből az áldásból? Könnyen érthetővé válik, ha egy kis képzelőerővel elképzeljük a folyamatot. A teremtés forrásától származó energiákat a Nap transzformálja az univerzumunk számára, így a Föld számára is, és természetesen számunkra emberek számára is. Talán így megérthetjük a régi idők Nap-kultuszait is. Most kövessünk egyetlen energia egységet, amely a Napból indul el a Föld felé. Ez az egység nem egyenes vonalban érkezik meg a Földre, mivel a Naprendszer is állandó forgó mozgásban van a galaktikus Nap körül, a Nap is forog saját tengelye körül, a Föld pedig kering a Nap körül és ugyancsak forog saját tengelye körül. Arról a számtalan mozgásról nem is beszéltem, ami jellemzi a Föld mozgását a Nap körüli útja során. Ugye el lehet képzelni, hogy a Földre érkező energetikai modul milyen bonyolult örvényléssel érkezik meg a Föld erőterébe. Ráadásul ezeknek az energiáknak az a jellegzetessége, hogy mindenen képes áthatolni. Hozzájutni, bármilyen energiához csak úgy lehet, ha befogjuk őket. Olyan ez, mint a rádiókészülék. Egy adott rádióhullámot csak úgy vagyunk képesek fogni, ha rendelkezik a készülék ennek a hullámtartománynak a vételi képességével. Mi is így vagyunk ezzel. Ráadásul az emberi organizmus működéséhez sokféle energiaminőség befogása szükséges. Az energiaminták áradása pedig egyáltalában nem homogén. Sem minőségileg, sem mennyiségileg. Olyan, mint az időjárás, és abban is hasonlít az időjárásra, hogy a természete pedig szél jellegű. Így nem csoda, ha egyáltalán nem egyszerű a befogása ezeknek az energiamintáknak.

          A szenthelyek rendkívüli pontjai a Földnek. Olyan energiaörvénylés jellemzi ezeket a szenthelyeket, hogy képesek kicsatolni az áradó energiák típusos spektrumait. Ráadásul ezek a helyek részei a Föld energiarendszerének, így rezgéstartományuk is megfelel az új Föld új minőségének. Röviden ezt a kicsatolási folyamatot úgy írnám le, hogy a kaotikusan áradó energia óceánból rendezetten választja ki azokat a minőségeket, amikre a szenthely környezetének, és az ott élő embernek szüksége van. No már most, ha képesek ezek a helyek így rendezni ezeket a minőségeket, akkor át is tudja adni az embernek, akinek már nem kell erre külön munkával ráállnia. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a szenthelyeket energetikailag a rend, míg a Föld más helyeit a káosz jellemzi. Így az emberben is ennek megfelelő minőségek ébredhetnek. Minél differenciáltabb, magasabb rezgésszámú energiákat tud kicsatolni egy ember, annál több lehetőséggel rendelkezik életében. Az energetikai káosz közepette élő ember egyre inkább ki van szolgáltatva a köznapi élet minden kihívásainak. Hamarabb fárad, hamarabb betegszik meg, egyre több egzisztenciális problémával találja szembe magát. Ezt gondolom, érzi már minden ember. Lehet akármilyen nehéz időszak a társadalomban, ez nem érint egyformán minden embert. Ez olyan, mint a háború. Ezt nem lehet befolyásolni. Lehet, hogy kivisznek valakit a frontra, de ott sem készül mindenki számára golyó. Egy tanulság van mindebből! Az értelmes emberi élet megélése csak egyre magasabb szintű energiák felhasználásával képzelhető el. Mindent meg kell tehát tenni személyesen annak érdekében, hogy a jelenlegi világkorszak-váltást jellemző, egyre magasabb energetikai potenciálon lévő energetikai káoszenergiákat átalakítsuk a rend energetikai mintázatai szerint. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha minden eszközt felhasználunk ehhez, így sokat látogatunk szenthelyeket, többet töltünk el a belső csend állapotában, (meditáció, relaxáció) egyensúlyba hozzuk egészségi állapotunkat, figyelünk a táplálkozásra, (nem tömegdiétával, hanem a személyes adottságoknak megfelelő egyéni táplálkozási rendszer kialakításával) és megkeressük azokat a módszereket, melyek segítenek felépíteni magunkban az új energia kicsatolási mechanizmusunkat. A Modern Magyar Medicina eszköztára mind erre irányul.

          Gondolom, sokakban újabb kérdések merülnek fel soraim olvasása közben. Szeretném ezen túl, ha együtt tudnánk gondolkodni a felvetett kérdésekben. Én továbbra is megpróbálom a MMM rendszerének a kereteit tágítani írásaimmal, de konkrét visszajelzés nélkül nem szeretnék elefántcsont-tornyot építeni. Szeretnék mindenki számára egy saját, egyéni utat megmutatni, mert nincsenek csoportos utak. A csoportos ezotéria csak ezoterikus turizmus, ami nem fog megoldást hozni senkinek, csak az ezoterikus biznisz haszonélvezőit támogatja. Korszakváltáskor minden ember számára nagy a tét, életünk és a lelki üdvösségünk.

Girardi

Máriaremete, 2011. szeptember 28.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése