2011. szeptember 22., csütörtök

A mágikus 2012…


A racionális, materialista világgal 1995-ben leszámoltam magamban. Nem kis belső harcok árán hagytam fel az addig nagy biztonságot adó világszemlélettel. Mint ebből is kiderül, természetesen én ateista szemlélettel fogadtam be a világot, ez volt a nézőpontom. Mérnökként ez nagyon megfelelt nekem, így volt gömbölyű, vagy inkább szögletes a világ. Ez a szemléletmód, amit a kor, születésemtől fogva égetett belém, nagyon kényelmes volt, mert nem igényelt mélyreható elmélkedést arról, hogy mi is működteti a világot. A soha fel sem tett kérdése úgyis kész volt a válasz, hogy a természeti törvények. Modern korunk pedig a tudomány által minden kérdésre ismeri a választ. Amit pedig még nem tudunk megoldani, az csak idő kérdése és a tudomány tudni fogja a választ.
           Kényelmes világomból a betegség emelt ki. Az elmúlás réme nagy katalizátora az elmének. Az addig biztosan tudott világ bizonytalanná vált. Segítséggel, de rá kellett ébrednem, hogy mennyivel bonyolultabb a világ,  mint azt, ahogy az én tudományosnak hitt szemléletem mutatta.

          Szellemi indulásom színtere rendhagyó volt. Jó sorsom úgy hozta, hogy megérintettek a szenthelyek és ráadásul egy keleti tudós embertől kaptam egy vizsgálati módszert is arra, hogy tanulmányozhassam is őket. Emberünk vezetésével feltárult előttem a szenthelyek működési mechanizmusainak a szabályrendszere. A szenthelyek mindegyike speciális energiamintázat szerint működik. Vannak kitüntetett pontjaik, amelyek nagyon sajátságos energiaáramlást mutatnak. Ilyen pont a szenthely oltárpontja. Szép dolog, mondhatnák, de mi köze ennek a címben emlegetett 2012-höz?

          A szenthelyek energetikai mintázata azt tükrözi, hogy a szenthelyek részei a Föld egészét átszövő energiahálózatának, hasonlatosan az ember akupunktúrás rendszeréhez. Röviden szólva, a Föld energetikai állapota egyszerűen tanulmányozható a jelentős szenthelyek vizsgálatával. 1995-óta tanulmányozom így a Föld energetikáját. Van egy vizsgálati módszer, ami szerint a Föld energetikája és az ember energetikája teljesen analóg egymással. Legalábbis így volt ez 1997. március 23-ig. Ekkor a Föld kilépett ebből az analogikus működési módból. Ezt úgy lehet érzékelni, hogy jelentősen megemelkedett a rezgése, ugyanakkor az ember energetikai sajátosságai maradtak a régi szinten.

          Azóta is folyamatosan tanulmányozom mindkét rendszert. A Földet is és természetgyógyászként az embert is. 1997-óta eltelt 14-év. Vizsgálataim szerint a Föld rezgése sok-ezerszeresére növekedett, míg az emberé továbbra sem változott. A Föld változása az eltelt 14-évben nem folyamatosan növekedett, hanem ciklikus ugrások szerint. Eltelt már annyi idő, hogy a változások számszerűségét tanulmányozva, mértani emelkedés volt megfigyelhető. 1997-óta a Föld rezgése logaritmikus skála szerint, - követve az ún. Fibonacci-féle szabályszerűséget, - változott. Számszakilag kifejezve a szenthelyek kitüntetett pontjainak a rezgése, a +-6-os értékről 2012 végére +-144.000-es értékre fog emelkedni. Ezoterikus körökben a 144-ezer mágikus szám, amelyik jelentősen aláhúzza a 2012-es évszám jelentőségét.

          Mit jelentenek a fentiek? Mire lehet következtetni ezekből az értékekből. A változások 1997-ben indultak el. Ez a dátum nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy a Halak korszaka ekkor ért véget, konkrétan március 23-án, este fél nyolckor. Ekkor ugrott először magasabb szintre a Föld rezgése. Az, hogy véget ért ezzel a Halak világhónapja, nem jelenti azt, hogy el is kezdődött egyben a Vízöntő kor. A Föld rezgésének ciklikus emelkedése azt mutatja, hogy elkezdődött egy fajta időgyorsulás, amelyet a maja naptár szinkronicitásnak nevez. Hogy mit jelent az időgyorsulás kifejezés, megértheti minden felnőtt ember, ha visszagondol arra, hogy milyen mértékben változott meg a világ, ez alatt az idő alatt. A változás szinte felfoghatatlan.

          A Föld rezgésszintjének napjainkban történő radikális emelkedése már azoknak is érzékelhető, akik az egészből eddig semmit nem vettek észre. Az egész emberiségben tetten érhető a feszültségek hihetetlen megnövekedése. A konfliktusok, a tolerancia hiánya és a félelem egyre irracionálisabb mértékű növekedése mutatja a Föld egyre nagyobb vibrációját. Említettem, hogy amíg a Föld rezgése egyre emelkedik, addig az ember energetikai adottságai mit sem változnak. Ellenkezőleg: egyre kevéssé tudjuk elviselni a Föld megnövekedett rezgésszintjét.

          Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megválaszoljuk, hogy mi a folyamat vége, 2012-végén,
Ma már ezt nagyon sok ember tudja, nem mondok vele semmi újat. Akkor azonban, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni 1995-ben, még eszelős elképzelésnek gondolta majdnem minden ember. Mára már sokan várják a 2012-es mágneses pólusváltását a Földnek. Röviden szólva, a Föld mágneses sarkai meg fognak cserélődni, minden bizonnyal. Ma legalábbis a legtöbb ember ezt hallja. Egészen a legutóbbi időkig én is így gondoltam. Ma már nem vagyok ebben olyan biztos. Ahhoz, hogy ezt is megértsék, sok mindenről kell még beszélnem. Erről azonban szép sorjában a jövőben megteszem. Akit érdekel, visszatér ezekre az oldalakra, ahol mindezt el fogom mesélni.

Máriaremete, 2011.szeptember 21.

Girardi

1 megjegyzés:

  1. Kedves László,
    úgy fejezte be,hogy nem érdemes kérdeznem.Várom a folytatást!

    VálaszTörlés