2011. október 30., vasárnap

Az asztrológiáról másképpen…

Az asztrológiához manapság szívesen fordulnak az emberek, amikor igen nehéz idők járnak a családokra. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon mikor mennek el a sötét felhők a fejünk felől. Kétségtelen, hogy nem készül a háborúban sem mindenki számára golyó, de arra számítani, hogy a külső körülményektől függetlenül, jön a bizonytalan jövőből felénk a megváltás, nem biztos, hogy reális várakozás. A nemzeti karma bizony széles körben érvényesíti a hatását a Nemzet tagjaira. Mindenki nem futhat el idegenbe, meg kell őrizni a többségnek a magyarságát a Kárpát-medencében. Itt viszont most és a jövőben történni fognak a dolgok velünk.

          Mit adhat ilyen körülmények között nekünk az asztrológia? Érdemes-e faggatni a csillagokat, vagy az elemeket a jövőnkről? Azt kell, hogy mondjam, hogy amennyiben csak jóslásra akarjuk használni az asztrológiát, nem tudom, hogy hozhat –e megnyugvást. Nézzünk most egy másfajta szemszögből az asztrológia nyújtotta lehetőségekre!

          A modern fizika nézőpontja szerint az egész teremtett anyagi világ természete energetikai jellegű. Atomi szinten szemlélve a világot, az anyag jellegzetessége az üresség. Parányi alkotórészek (elektronok) róják köreiket parányi középpontok körül, közöttük pedig az üres tér. Hasonlatosan az univerzum csillagaihoz és bolygóihoz. Ez a mikrokozmosz – makrokozmosz analógiája. Az univerzum látható makro elemein kívül, mikro részecskék is áradnak folyamatosan szerte a világmindenségben. Így a   mi hajónk, a Föld felé is áradnak ezek az anyagi világ parányi alkotóelemei és átmennek minden élő és élettelen anyagi formákon. Ezek az anyagi építőkövek valójában energiák. A modern fizika a svájci gyorsító kísérleteiben már tetten érte és Higgs bozonoknak nevezte el. Valószínűleg még eltelik egy kis idő, amíg azonosítani fogják az ősi kultúrák őselemekről szóló tanításaival.

          Nézőpontom szerint tehát árad a teremtés forrása felől az őselemek energiamintázatait megjelenítő energiatenger. Ennek az eloszlása azonban nem homogén természetű, hanem időről – időre változó, mind mennyiségileg, mint minőségileg. Ezek a minőségek a következők:

Fa     Tűz       Föld       Fém     Víz

Bonyolítja a dolgot, hogy ezeknek az elemeknek kétféle minősége is létezik. Minden elemnek létezik Jin és Jang minősége is, de úgy is fogalmazhatnék, hogy férfi és női minősége is. Ez az áradása ezeknek az elemeknek, mint mondtam nem homogén, hanem olyan, mint az időjárás, és a természete olyan, mint a szél. Földünkön is minden ezen elemekből épül fel, az élő szervezetek is, így mi magunk is. Az élő organizmusoknak annyiból van nehéz dolga, hogy az élet fenntartásához be is kell ezeket az elemeket fognunk, jóllehet nem is tudunk róla, mindez teljesen automatikusan megy végbe. Elmondható, hogy egész életminőségünk alakulását az a képességünk határozza meg, hogy az éppen aktuális energiák áradásából, mennyit és milyen minőségeket tudunk bekebelezni életünk alakításához.

          A kínai asztrológia az áradó elemek összetételét tanulmányozza minden időben, és az az alapvetése, hogy az adott pillanat elemkombinációja határozza meg a születési energiamintázatát minden születőnek. Ez az energiamintázat valójában egy személyes képességgé válik, amely behatárolja az ember számára az energiákhoz, azaz az elemekhez való hozzáférés lehetőségét, egész életére. Az optimális hozzáférés a személy számára, a születési elemkombinációk mintázata, amely meghatározóvá válik egész életére. A probléma ebben a mechanizmusban az, hogy az elemek nem egyenletes összetételben érkeznek meg felénk, így a saját energia kicsatoló mechanizmusunk nem mindig alkalmas arra, hogy maximális intenzitással dolgozva, az ideális elem-mixtúrát kebelezze be számunkra.

          Sokkal világosabb lesz az egész, ha egy példával illusztrálom a fentieket. Egy olyan példát fogok most hozni, amit a híres kínai asztrológus, Raymond Lo mutat be. Azért nem saját esetet írok le, hogy nehogy ráismerjen valaki a történetére. Jacqueline Kennedy képletéről van szó, aki nyirokmirigy rákban halt meg. Születési időpontja: 1943. február 24.


Óra
Nap
Hónap
Év
Yin
Fém
Jang
Fa
Yin
Fém
Yin
Föld
Föld
Kecske
Föld
Kutya
Föld
Kecske
Tűz
Kígyó

Így néz ki tehát a kínai asztrológia születési képlete. A nyolc elemből a személyt a születési „Nap” felső Jang Fa eleme személyesíti meg. Ebből még nehéz megérteni a kínai asztrológia logikáját, ezért ezt a nyolc elemet belehelyezem az elemek együttműködését szemléltető „Ko-ciklus ábrájába. Itt lehet szemléletesen megérteni az elemek egymáshoz való viszonyát. Az elemek az óramutató járásának irányában egymást táplálják. Az előző elem elszívja az őt tápláló elem energiáját. A nyilak irányában támadják egymást az elemek.

          Most vizsgáljuk meg az ábrán, hogy a személy-jelölő Fa-elemet csak egy árva kis Víz-elem táplálja, tehát ez a Fa-elem nagyon gyenge.Látható még az ábrából, hogy nincs benne Fém elem, amelyik táplálhatná a Víz-elemet. Brutálisan erős a születési képletben a Tűz-elem és ennek következtében a Föld-elem is nagyon domináns. A kínai egészség-asztrológiában amikor nagyon erős ez a két elem, mindig megvan a rákos megbetegedések kockázata. Ez pedig, mint egy időzített bomba ketyeg, és amikor az ún. szerencseoszlopaiban (amelyek a kínai asztrológiában tíz évig tart egy oszlop)  is megjelenik a Tűz és a Föld-elem, valamint az adott év is tartogat ilyen „meglepetést”, akkor nagy valószínűséggel be is indul a folyamat.

          Jacqueline Kennedy esetében is ez történt. Egy ilyen gyenge Fa-elemű ember esetében a Víz és Fa-elemek támogatására van szükség, a Föld és a Tűz pedig igen ártalmas a számára. 54-éves korában olyan tíz-éves szerencseoszlop periódus kezdődik az életében, amikor Tűz ül a Föld-bivalyon. Így a Föld még jobban felerősödik. Ekkor kezdődött Jacqueline számára a pokoljárás. 1994-ben, Föld-Kutya évben, Föld és Tűz hónapban, Tűz-napon, és Tűz-órában meghalt. A túl sok Tűz és Föld tönkretette a Víz-elemet, amelyik az immunrendszerért is felelős. Van a kínai asztrológiában egy súlyosbító tényező is, ami nagyban felelős a néhai Kennedy-né haláláért, ez pedig az állatövi jegyek olyan kombinációja, amikor az állatok megalkotják az ún. hármas Föld büntetést. Ezek az állatok pedig Bivaly – Kecske – Kutya.

          Most tekintsük át, hogy mi is történik a szervezetben, amikor így reagál, ahogy ez a fenti esetben is történt. Az alaphelyzet az, hogy a születési képletben nincs egyáltalán Fém-elem és a Víz-elem is igen gyenge. Mit tehet ilyenkor a szervezet? Az elemek kicsatolása főként ami a Fém-elemet illeti, nagyon problémás. Nincs ami elvezesse a Föld-elem túlsúlyát. Emlékeztetnék, hogy amikor valamiből túl sok van, az éppoly káros, mint amikor kevés. Az egészség megteremtése az egyensúly megteremtése által lehetséges. Amikor megbomlik az egyensúly, akkor kezdődnek a gondok minden szinten, és ez különösen igaz az egészségi állapotra.

          Néhány kérdés felvetése nagyon aktuális:
1.    Már a születési képlet felállításakor megjelennek a betegségi kockázatok.
2.    Ennek alapján elgondolkodtató, hogy mi a helyzet ilyenkor a betegségi rizikófaktorokkal?
3.    Fel lehet-e készülni az asztrológia által jelzett betegségi tendenciákra?
4.    A legfontosabb kérdés, hogy kritikus időszakokban van-e mód mintegy mesterségesen bevinni a hiányzó elemeket, vagy éppen el tudjuk-e vonni a túl sok elemet a nehéz időszakokban?

     Ez egy rendkívüli kérdés, amelyikre felelősséggel válaszolni nagyon nehéz. Ezt utoljára a régi idők alkimistái próbálták meg, néhányan sikerrel is. Az emberi életnek ugyanis ez a legnagyobb kihívása! Elkerülni a betegségeket és kitolni az élethosszat, a lehetséges legnagyobb mértékben. Egyébként a Feng-shuit erre a célra találták ki a régi Kínában. Ez egy kitűnő módszer arra, hogy sikeresebbé váljék az ember, olykor sikerülhet a betegségeket is elkerülni, de nem igen tudok arról, hogy a hétköznapi szintről sikerült volna valakinek kiemelkedni. Amiről én beszélek, az az önátalakítás tudatos folyamata az asztrológia térképe alapján. Ez azonban mindenképpen mélyebb beavatkozást igényel a térrendezés művészeténél.

     Próbáljuk most meg praktikusan megfogalmazni a feladatot, hogy vajon mit kellett volna tennie Jacqueline Kennedynek, hogy elkerülje a végzetét? Egyáltalában van-e erre módja az embernek, hogy Isten akaratával szembeszálljon? Erről a kérdésről majd egy későbbi írásomban ejtenék szót.
Raymond Lo azt mondja, hogy van két lehetőség arra, hogy felkészüljön az ember az ilyen kritikus időszakokra. Az egyik, a már emlegetett Feng-shui tudatos alkalmazása, a másik pedig olyan táplálkozás bevezetése, amelyik a hagyományos kínai gyógyászat alapelvei szerint épül fel, teljesen személyre szólóan, valamint Lo-Mester a táplálék-kiegészítők alkalmazását javasolja, szintén a kínai logika szerint használva. Itt mindig a tudatosságon van a hangsúly. A marketing szemléletű MLM-es táplálék-kiegészítők az üzleti érdekek primátusa miatt erre alkalmatlanok. Alkalmatlan a megelőzésre az a szemléletmód is, hogy mindent kipróbálnak emberek, valami majd csak segít. Meg kell érteni, hogy itt a megelőzésről van szó, azt pedig csak pontos diagnosztika alapján, valamint az előbb bemutatott asztrológiai módszerekkel érhetjük el.

     Bevallom, én Raymond Lo módszerét nagyra becsülöm, de még kevésnek tartom. A hagyományos kínai gyógymód, de az indiai ayurvédikus orvoslás, de a Paracelsus-féle európai gyógymódok is használtak még valami titkos eljárást. Ez az alkímia, amikor az alkalmazott gyógyszereket, (árkánumokat) belső szerkezetükben átalakították. Ez az átalakítás az alapul vett anyagok őselem egyensúlyát változtatta meg, oly módon, hogy az emberben lévő elemek egyensúlytalansága helyreálljon. Ezért fontos alapelv mindig az asztrológia használata a gyógyításhoz is, de a megelőzéshez is. Ezt a módszert, - a könnyebb megértés kedvéért, - hasonlíthatjuk a homeopátiához is. A lényeg az, hogy rendszeresen be kell vinni a szervezetbe a hiányzó őselem minőségeket táplálkozással és alkímiai módszerekkel.

     Jacqueline Kennedy számára véleményem szerint a következő elemeket kellett volna rendszeresen bevinni, illetve erősíteni. A legfontosabb a Fém-elem erősítése, hogy elvigye a sok Föld-elemet. Abban az évben, amikor nincs, vagy kevés a Fa, olyankor a sok Víz jelentősen tudja a rengeteg Tűz-elemet gyengíteni. Olyankor, amikor sok Tűz van, kockázatos a Fa –elemet erősíteni. Egyszóval a legcélravezetőbb a Fém-elemmel manipulálni és a Víz-zel a megfelelő időben.

     Említettem fentebb, hogy a hiányzó őselem minőségeket mindenképpen be kell vinnünk. A legjobb megoldás természetesen az, ha a saját szervezet gondoskodik az őselemek bekebelezéséről, ha nem megy, akkor segíteni kell neki. Előző írásaimban már jeleztem, hogy az őselemek alapnyelve a geometriai formák nyelve. Beszéltem arról is, hogy az emberi test is egy rafinált térforma, és ez ahogyan változik életünk folyamán, úgy változnak meg az elemek kicsatolásához való képességeink. Ezért rendkívül fontos, hogy megőrizzük eredeti testformánk arányait. Nagyon fontos eszköz itt a testmozgás, a táplálkozás és a gondolkodás, de úgy is mondhatnám, hogy elmélkedés.

     Természetesen vannak született formai adottságaink. Egy Jang Föld-típusú ember soha nem lesz Yin-Fém alkat, de mindent meg kell azért tennie, hogy robusztus alkata ne változzon hegyomlásra. A születési képletünk tehát meghatározza formai adottságainkat. Ezek a formai adottságok egy közepes életút adottságait tekintve, tudatos életvezetéssel alkalmasak egy hosszú egészséges élet vezetésére. Ha bejön egy kritikus időszak, akkor mindenképpen segítség szükséges, még akkor is, ha eredeti térformánkat meg tudtuk addig tartani. Kritikus energetikai időszakokban ugyanis, megbomlik az az egyensúly, ami eddig elegendő volt az egészséghez. Innentől kezdve szükségessé válik a térforma módosítása, hogy a szükséges elemekhez így hozzájuthassunk. Testi térformát váltani pedig csak az öltözködéssel lehet. Ennek is a legfontosabb eleme a kalapok tudatos használata.

     Amiket megoldásként leírtam, ezek valós lehetőségek. Az azonban, hogy alkalmas módszer – e arra, hogy egy ilyen halálos betegséget is elkerüljünk, bizonyosan állítani nem tudom. Ez egy nagy kísérlete az életemnek. Remélem, sok embert hozzá tudok még segíteni ahhoz, hogy módszerem által emberibb életet éljen. Hiszem, hogy Isten megadja a lehetőséget ahhoz, hogy földi testben is nagyobb lépésekkel haladjunk a magasabb tudatosság felé. Hiszem, hogy ily módon a végzet sorssá szelídíthető.


Girardi

Máriaremete, 2011.október 30.1 megjegyzés:

 1. Üdv László!

  Érdekelne,hogy Ön mit gondol,milyen egy magyar ember?

  Valamint azt szeretném tudni még,hogy mi számít egy ember életében energetikailag a születési időn kívül.

  (Ha valaki tudni szeretne tapasztalatokat erről a lehetőségről,akkor kérdezzen engem is bátran.(Mert én élek már a lehetőséggel...))

  Üdvözlettel:
  N.H.

  VálaszTörlés