2011. november 23., szerda

Szenthelyek – Szent források vize – T-uránia Sárkányvíz…


          Emberek ősidők óta keresik a szenthelyeket feltöltődés, gyógyulás, spirituális élményszerzés, vagy egyszerűen csak a nyugalom megtalálása végett. Az ilyen helyeken tapasztalatot szerzett ember gondolkodási rendszerének mintái alapján magyarázza meg magának a benyomásai okait. Ezek a magyarázatok lehetnek misztikusak, érzelmiek, de kevesen keresik a fizikai okait annak, hogy mitől mások a szenthelyeken eltöltött idők.

          Hasonlóan van ez a szent források vizeivel is. Ezekért is szívesen zarándokolnak el emberek, aránylag nagy távolságokra is. A legtöbb ember egyszerűen csak érzékszervileg minősíti a szent források vizét, nagyon pozitívan és ez elég is nekik. Mindegy is ez valójában, mert a személyes motivációból fakadó cselekvés a lényeg, hogy valamiért ilyen vizet isznak emberek és nem a vezetékes vízhálózatok bizonytalan  vizeit. Ilyenkor lehet azt mondani, hogy a tudat nem biztos, hogy ismeri az okokra a választ, de a test tudja, hogy erre a vízre van szüksége. Természetesen a fordítottja is igaz szokott lenni, amikor az embereket rafinált marketing fogásokkal motiválják valamire, és egy ideig a hamis tudattal megfertőzött ember úgy csapja be saját testét, hogy az hasonlóan reagál, mintha a jelzés eleve a testből érkezne.

          De vizsgáljuk meg, hogy mitől is érezzük olyan jól magunkat a szenthelyeken, mitől az a nyugalom, ami egy szenthelyen épült templomban betölti az embert? Írásaimban és a videó beszélgetésekben már szóltam arról a mechanizmusról, amit a keleti filozófiák az őselemek rendszerében mutatnak meg, ami valójában az egész teremtett világ működését leírja. Próbálják elképzelni, ahogyan az öt őselemből álló energiacsomagok szakadatlanul áradnak a teremtés forrásától a világmindenségben. Ennek a folyamatos energiaözön áradásnak  részese a Föld is és rajta minden létező is, maga az ember is. Ebből az energiatengerből választjuk  ki minden pillanatban a számunkra szükséges elemeket. Ez teljesen öntudatlanul megy végbe, de magát a mechanizmust próbálják a régi idők mesterei is leírni, magyarázni. Tekintettel arra, hogy az elemek áradása olyan, mint az időjárás, sohasem homogén, hanem inkább kaotikus, örvénylésszerű, ezért nem mindig tudunk hozzájutni a számunkra legmegfelelőbb energia minőségekhez. Ez a jelenség vezet oda, hogy mindenféle diszkomfort érzeteink támadnak rendre, amik ha kritikus mértékben felszaporodnak, akkor jutunk el a betegségi állapotokba.

          Az energiák áradásából, ha most kiemelünk egyetlen egységet, annak a mozgását vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy olyan pályát ír le a Föld erőterébe érve, mintha egy forgószél mozgatná. Képzeljenek el ilyen körülmények között milliárdnyi örvénylést, amik ráadásul különböző elemekből is állnak, elképzelhető a káosz, ami ebből adódik. Írtam már ezen oldalon arról, hogy a Föld napjainkban hatalmas átalakuláson megy keresztül, ami azzal a következménnyel jár, hogy energiaszintje mára már sok ezerszerese az 1997-es évet megelőző energiaszintnek. Ez a tény pedig önmagában is feltételezi, hogy ez a hatalmas energiatöbblet, megsokszorozta az elemek áradásának a mozgási energiáját is. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy a fenti energia örvénylések sokkal intenzívebbek és a Föld erőterében a feszültséget igen megnövelik. Érezhető ez a feszültség erősödése pszichikailag is, minden emberben személyesen is, de társadalmilag is. Ne gondolja senki, hogy a gazdasági válságjelenségek pusztán önmagukban gerjesztődnek. Nem véletlen, hogy lehetetlen ma már kézben tartani a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. Senki sem tudja, hogy mi fog történni az elkövetkező napokban Európa gazdaságával. Nem azt mondtam, hogy a távoli jövőben, hanem a közeli napokban. Ez pedig összefügg a fenti jelenséggel, amit leírtam. A Föld változása következtében bekövetkezett energiatöbblet, hatalmas irritációt jelent az emberi idegrendszer számára. Így ez az irritáció olyan tudati állapotokat eredményez, amikor képtelenek vagyunk a jelenségek okait mindig reálisan megérteni.

          A szenthelyeken eltöltött idők nyugalmi állapotai viszont a fenti jelenségeknek a fordítottjáról győznek meg minket. Mitől ez a nyugalom a szenthelyeken, valamint miből erednek a szenthelyeken történő spontán gyógyulások? Energetikailag vizsgálva ezeket a helyeket, azt találjuk, hogy a kaotikusan érkező energiaegységeket a szenthelyek energia mintázata tökéletes harmonikus rezgésekké alakítja. A szabálytalan szinusz-jellegű hullámokat állóhullámokká alakítja, melyeket az emberi szervezet már gond nélkül be tud fogadni. Nem kell a szervezetnek „küzdelmet folytatni” azért, hogy hozzájusson minden szükséges őselem minőséghez és mennyiséghez. Biorezonanciás összehasonlító vizsgálatok igazolják, hogy az ember energiarendszere teljesen rendezetté és harmonikus működésűvé válik a szenthelyeken eltöltött időszakok alatt és után. 

http://www.t-urania.hu/index.php?gr=21

Ez a fajta magas energiaszintű egyensúly addig tart, amíg elhagyva a szenthelyet, találkozunk az első konfliktushelyzettel. Ekkor minden a régi megrögzött metódus szerint kezd újra működni.

          Sokan most bizonyára arra gondolnak, hogy milyen jó is lenne, ha haza tudnánk vinni ezekből a szenthelyi energiákból egy csomagot, amit folyamatosan használva, fenntarthatnánk ezt az energetikai állapotot, amit az adott szenthely ad. Van egy jó hírem, hogy erre az év egy hónapjában van mód, amikor az adott szenthely aktivitása van. Ebben a szűk egy hónapban a szenthelyeken lévő szent források vizei is aktívak. Ez azt jelenti, hogy az adott szenthely energetikai jellegzetességeit képviselő forrás vizét energetizálják a szenthely mechanizmusai. Ilyenkor a víz molekulaszerkezetében olyan változások indulnak be, amik egy nagy potenciálú rendezettséget hoznak létre. A víz molekulái a rendezetlen állapotból tökéletes rendezettségbe mennek át. Ez a rendezettség meghatározott térformájú óriásmolekulákat hoz létre, amik a nagy energiapotenciál miatt rendkívül stabilak lesznek. Ezt a szigorú rendezettséget gyakorlatilag végtelen ideig megtartják az adott energiaszintjén a Földnek. 


                 Lourdes-i víz kristályszerkezeti képe


Csak ennél az energiaszintnél nagyobb energetikai rezgések bontják csak meg a rendet. Ilyen beavatkozások lehetnek mikrohullámú alkalmazások, röntgen sugárzás, hosszú ideig tartó, magas hőfokon végzett forralások. Folyamatos, hosszú ideig tartó ultraibolya sugárzások.


          Az emberi szervezetre gyakorolt pozitív hatásai a szent források vizeinek, ebből a magas energiaszintű rendezettségéből adódnak. Mi történik végül is a szent forrásoknál, amikor beindulnak ezek a folyamatok? A szenthelyek mechanizmusainak a leírásakor beszéltem róla, hogy az áradó öt őselemet kebelezi be a szenthely, tökéletes rendezettségben. A víz esetében is ez a folyamat zajlik le. A szent források vize oly módon rendeződik, hogy közben mind az öt őselem minőség jelen lesz a továbbiakban a víz energetikájában. Normál természeti víz esetében egyetlen őselem, - a Víz-elem – van jelen energetikailag. A szent források, - aktivitásuk idején, - alkímiai átalakuláson mennek át, amikor is mind az öt őselem minőség, tökéletes egyensúlyban lesz jelen a vízben. Ez a gyógyító képességének az alapja. A szent források vizei nem gyógyvizek, annál sokkal többet, illetve mást tudnak. Képesek az öt őselem energiáit folyamatosan biztosítani a szervezet számára, ezzel támogatják meg az öngyógyító mechanizmusok munkáját. 

                               Szakrális térformák


          A szenthelyek energetikailag, - most már érthető módon, - a tökéletes rendet jelentik a Föld felszínén. Ugyanez a tökéletes rend jelenik meg a víz molekulaszerkezetében is. Az emberi szervezetet ez a fajta víz minőség arra ösztökéli, hogy annak működésében is megtalálja a rendet és harmóniát.

          A címben szerepel egy harmadik fogalom is: T-uránia Sárkányvíz. Ez a víz ásványvízből készül, oly módon, hogy a szenthelyek energetikai munkáját valósítjuk meg egy technológiával. Köszönhetően ennek a gépi technológiának, nem kell várni a szenthelyek egy hónapos aktivitására, amikor is létrejön a víznek a tökéletes rendezettsége, folyamatosan elő tudjuk állítani a szenthelyek szent vizeinek a tökéletes minőségét. Mindezt szeretném most a víz kristályszerkezetének mikroszkopikus képével is megerősíteni. Úgy hiszem, mindenki érzékelni fogja a tökéletes rendet, ami megjelenik ebben a vízképben.

                                  T-uránia kristályszerkezeti képe

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése