2012. január 9., hétfő

Magyarország a kínai asztrológia tükrében, 2012-ben…

Egy asztrológiai képlet felállításánál a pontosság kérdése mindig alapvető. A születési időpont meghatározásán múlik, hogy helyes-e egyáltalán a képlet felállítása. A képlet kifejtése ezek után egyrészt a szakmai rutinon, másrészt az intuíción múlik. Tapasztalt asztrológusok egyetértenek abban, hogy a saját képletünk tanulmányozása mindig veszélyes vállalkozás. Objektív elménket mindig homály fedi ilyenkor, és természetesen az intuíció is csődöt mond legtöbbször. Az ún. mundán asztrológia kifejtése kicsit hasonlít a személyes képlet boncolgatásához, mivel nagyon is húsbavágó a nemzeti sors alakulása az egyéni sorssal összevetve. Mindezen személyes aggodalmaimat félretéve, mégis rászántam magamat ennek a feladványnak a megoldására, mivel az  álláspontom az, hogy az asztrológia az egy életvezetési térkép, amely segíthet bennünket abban, hogy az Isten által megadott szabad emberi akaratunkat meg tudjuk élni. Így szabadok vagyunk abban, hogy ennek a térképnek az ismerete alapján, sorsunkat jobbá, Isten szándékainak megfelelően alakíthassuk. Így az asztrológia egyéni és nemzeti sorsunk alkímiai eszközévé válhat.

          Ahhoz, hogy a későbbi sorok kifejtését megérthessék, el kell mondanom magamról néhány dolgot. Én a kínai asztrológiát a természetgyógyászi tevékenységemhez használom. A régi keleti mesterek és a nyugati alkimista orvosok, - elsősorban Paracelsus tanításait követve, - a gyógyítás második tartóoszlopaként használom az asztrológiát. Segítségével lehet ugyanis a gyógyítást hatékonnyá tenni, mivel csak úgy általában nem létezik betegség, sem gyógyítás, hanem csak egy  beteg – egy betegség – egy adekvát gyógymód . A gyógymódot pedig a  kínai asztrológia nagyon pontosan megmutatja. Jómagam ennek a filozófiának a szellemében építettem föl sajátos életvezetési, - és gyógyítási rendszeremet, aminek a neve: Girardi Long Life Design. Ennek az életvezetési rendszernek a segítségével az  asztrológia végzetszerűsége kérdőjelezhető meg.

          Magyarország asztrológiai képletének a felállításához azt kell tudni, hogy nem létezik olyan, hogy Magyar Köztársaság születési képlet, mivel Magyarország Kárpát-medencei államisága születésének egyetlen időpontja van, ez pedig Szent-Istvánhoz kötődik.  Természetesen létezett ez előtt is magyar államiság, de az ezt megelőző, nem a Kárpát-medencéhez köthető. A Magyar állam születése így, Szent-Istváni cselekedet, de nem a koronázás időpontját alapul véve, hanem az első Korona-felajánlást, ez pedig 1000. augusztus 20. déli 12-óra. Ekkor ajánlotta fel a Szűzanyának a Magyar Szentkoronát István. Innentől  számoljuk mi magyarok, hogy Magyarországnak örök időkre szóló égi Királynője Szűz-Mária. Így ezt tekintem én az egyetlen autentikus születési dátumnak. 

Óra
Nap
Hónap
Év
Jang-Víz

Jang-Fém
Jang-Tűz
Jang-Fém
Tűz-Ló

Fa-Tigris
Fém-Majom
Víz-Patkány
 
Ez alapján Magyarország sorsoszlopai így néznek ki:

A kínai asztrológia alapvetése szerint, a fenti képletben szereplő nyolc elemből álló mátrixból a személyes, ránk legjobban jellemző tulajdonságot a Nap oszlopában szereplő Felső elem határozza meg, ami jelen  esetben a Jang-Fém –elem. Ennek az elemnek a tulajdonságait kell összehasonlítani mindig a vizsgálandó időszak elemkombinációival. Minden időszakot ugyanis, meghatároz egy ugyanilyen nyolcas mátrix. Az pedig, hogy számunkra az összehasonlítandó időszak energiái mit hoznak, az határozza meg, hogy milyen, ezen kérdéses elemeknek a viszonya egymáshoz. Ahhoz, hogy ezt elvégezhessük, először azt kell meghatározni,  hogy ez a személyes elem, a Jang-Fém, erős, vagy gyenge. Magyarország esetében ez az elem rendkívül gyenge, mivel a Fém-elemet nem támogatja a Föld-elem. Ezt a fajta gyengeséget a kínai asztrológia úgy tekinti, hogy nincs forráseleme, tehát előbb-utóbb elhal. Ennek elkerülésére egyetlen lehetőség adódik, hogy az ún. „Kövesd a Vezért!” formulát kell követni. Ez pedig azt jelenti, hogy amelyik elem a személyes elemet táplálja, az mind rossznak minősítendő, - tehát rossznak számít a Föld-elem és a Fém-elem. Jó lesz viszont, amelyik elviszi a saját elem energiáit, ezek pedig a Víz-elem, a Fa-elem és bizonyos  esetekben a Tűz-elem.

          Ezek után megvizsgálhatjuk, hogy a 2012-es év energiái hogyan fogják befolyásolni Magyarország sorsát. A személyes Fém-elem minőségét tekintve, meglehetősen spirituálisnak tekinthető. Ez alapján a magyar néplélek sokfajta megnyilvánulása is értelmezhetővé válik. Ezért vagyunk mi itt Európában nagyon magunkra hagyatottak, mert ez a befelé fordulás, amivel ez jár, nem igazán értelmezhető egy sokkal racionálisabb, anyagelvű gondolkodást követő európai számára. Nincs a képletünkben forráselem, ami az esetünkben éppen a Föld-elem lenne, ami megteremthetné bennünk is az anyagelvűséget. Viszont a saját Fém-elemünkből van három  is, ami még jobban megerősíti ezt a sajátos gondolkodásunkat.

          A Jang-Fém-elem egyébként tulajdonságaiban hasonlatos a fegyverekhez. Nagyon könnyű vele  óhatatlanul is megsérteni másokat. Ez értelmezhető lenne úgy is, hogy egyfajta militáns minőség is lehetne.  Igen, lehetne, ha lenne a képletünkben Föld-elem. De nincs, így a mindenkori magyar történelmet az jellemezte, hogy mindig minket támadtak meg, és nem fordítva. Ennek ellenére Magyarország képes volt megvédeni magát, persze csak akkor, ha a jó oldalon állt. A jó oldal pedig Isten oldala, nem pedig a militáns partneri viszony keresése, illetve  elfogadása. Ne feledjük el, hogy Magyarország Égi Királynője, örök időkig a Szűzanya. És ez nem vallási kategória az esetünkben. Köze nincs a katolicizmushoz!

          Nézzük most a 2012-es évet meghatározó elemeket, energiákat. A 2012-es év Jang-Víz, a Föld Sárkányon. A keleti tradícióban a legfontosabb, a legtiszteletreméltóbbnak tartott állatövi jegy a Sárkány. Így ez vált a keleti kultúra legfontosabb szimbólumává is. Így van ez a mi keleti gyökereinkben is. A Sárkány, a magyar nyelvi hagyományokban nem mitológiai állatot jelöl csupán. A Shár-khan szó második fele a mai ember számára is könnyebben érthető. Egy nép első vezérét, a királyt jelöli. Az első tag mára már nem értelmezhető, pedig az én gyerekkoromban a kicsit tanultabb ember is  tudta, hogy a sár, az aranynak, a Napnak a szinonimája.  Ezek után már értelmezhetjük a feladványt. A Sárkány szó valójában  a magyarban  a Nap-királyt, a legnagyobb magyar királyt, Attilát szimbolizálja. Ugye, innentől kezdve a Sárkány-évére is a megfelelő tisztelettel tekinthetünk.  Most már csupán Attila-királyhoz társítható szimbolikát kell használni.  Ugyanezt fogja a világgal tenni  a Sárkány-éve, amit Attila is tett. Európát tekintve, megtisztította a rabszolgatartástól és visszaadta Európának Krisztus hitét. Ma ugyanerre számíthatunk. Csak egy kérdés marad, hogy mekkora ellenállással  fog a Shar-khan ebben a munkában találkozni. Ez elsősorban ránk, magyarokra vonatkozik.

          Most vizsgáljuk meg a két, évet meghatározó elem összefüggését. A szimbolika magáért beszél. A Víz-elem a természetben a vizet reprezentálja. Azt mondja, hogy aktív elem lesz ebben az évben, ami igen próbára fogja tenni az embereket. Hogy melyik országot hogyan, az a saját képletből derül ki.  A Föld-elem természetesen a Földdel kapcsolatos természeti erőket jeleníti meg. Itt is nagy aktivitás várható. A kettő együtt pedig úgy  működik, hogy  a Föld-elem korlátozza a Víz-elemet. Tehát abban az esetben, ha az adott ország képletében ebben az évben nem aktív elem a Fém-elem, akkor nagyon aszályos időszak várható. Esetünkben nekünk létezik a Fém, tehát személyes elemünkön keresztül nyilvánul meg a Föld. Ez azt jelenti,hogy tovább erősíti a saját elemet, amely a Fém-elem, ami számunkra  nem éppen bíztató. Az azonban igen, hogy jelen van az év energiái között a Víz-elem, ami viszont könnyít valamit a brutálisan erős, saját Fém-elemen. Ebben az esetben még reménykedhetnénk is akár.

          Van azonban ennél is súlyosabb dolog. A kínai asztrológia megmutat egy ún. állatövi-jegyi trigont. A képletünkben szereplő Patkány-év, és a Majom-hónap, a 2012-es Sárkánnyal megalkot egy Víz-trigont. Csak, hogy érzékelhessük, hogy ez mit jelent, - ez a konstelláció okozta azt az emlékezetes cunamit Délkelet-Ázsiában.  
         
          Bevezetőmben említettem, hogy nem is beszélnék én erről a dologról a nyilvánosság keretein belül, de amit én kidolgoztam életvezetési rendszert, a Girardi Long Life Design rendszert, éppen arról szól, hogy alternatívát is kínálok.  Az elemek kedvezőtlen kombinációját az adott időszakban képesek vagyunk harmonizálni. A kínai térrendezés művészete a Feng-shui is erre irányul. Magyarán szólva, a hiányzó elemeket kell bevinni, amelyek semlegesíthetik az ártó energiákat. Ez nem misztika, hanem fizika! Itt valóságos energiákról van szó. Az pedig, hogy ezeknek a törvényszerűségeit valaki nem ismeri, az nem jelenti azt, hogy  nincsenek is. Ebből a szempontból nézve pedig a tudatlanság ne töltsön el senkit nagy önbizalommal!

          A fentieket azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert a megoldás sokakat szkepticizmussal tölthet el. Nem lesz értelmezhető megoldás sokaknak, amit kínálok. Az egész keleti kultúra alapja, az elemek tana, és a Ji-king. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem jóslási rendszerek, hanem ezek alkalmasak a világmindenség és az ember energetikai leképzésére, modellezésére. A Tanítás, - a hagyomány szerint, - a kínai „Nagy Sárga Császártól, Ven Királytól ered.” A tanítás alapja, ha az uralkodó Isten törvényei szerint kormányoz, akkor egyensúly és jólét van az országban, és a természeti erők is egyensúlyban vannak. Ez, kéretik kellő tisztelettel komolyan venni! Ma, amikor lassan a végsőkig lepusztítottuk szülőbolygónkat, lassan már érti a gondolkodó ember, csak amikor  a tettekre kerülne a sor, olyankor a hatalmi ambíciók mindig felülkerekednek.

          A rendszeremben a személyes megoldás a térformák használatában van. Az egyes elemek bekapcsolhatóak térformák által. Esetünkben erre kalapokat használunk. Ez az egyes ember esetében lehetőség, amivel már élnek is emberek,  sikerrel. Mit lehet tenni egy ország esetében? Más ország esetén nem biztos , hogy tudnék megoldást javasolni. Magyarország esete azonban más. A képletünk szerint: Kövesd a Vezért! Ezt nem szeretném, ha valaki félreértelmezné! Esetünkben ez a személy égi eredetű. A hozzá való fordulás nemzeti többségű konszenzussal lehetséges. Erre, gondolom nincs nagy esély? Van azonban alternatíva, hiszen ahogy a keleti tanítás mondja: „egy megoldás mindig van!”
Nemzet és Királynője között van egy valóságos kapcsolat!
Ez pedig a
Magyar Szent Korona.

Tisztelt Hölgyem és Uram!

Módjában áll a fentieket butaságnak értelmezni, vagy elfogadni.
Módjában áll tovább rettegni a sorsát.
Módjában áll semmit sem tenni.
Nem áll azonban módjában a továbbiakban, hogy a szívét elhallgattatva, csak az elméjében keresse a megoldást.

2012 a nagy változások éve!
Minden médium, beleértve a spirituális irodalmakat is, a megfélemlítésre apellál. Félelemből csak a szolgaságunkat erősíthetjük. A félelemből mindent elveszítünk. Nem elveszíthetünk, hanem elveszítünk!

A Sárkány nekünk a védelmezőnk, nem az elpusztítónk. Nekünk csak kérni kell! A kérést viszont csak súgni lehet a Sárkány fülébe. Ő pedig csak a mi Királynőnkre hallgat!

Figyelem!

A Bűvös Sárkány 2012.  január 23-án érkezik!

Fogadjuk szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel!

          Amennyiben meghallgatásra találnak szavaim, és a kellő időben végrehajtott cselekvéssel sikerül semlegesíteni a keletkezett Víz-trigont, úgy az erős Víz- elem a képletünkben szereplő Fa-elemet is jelentősen meg fogja erősíteni. Esetünkben ez az elem szimbolizálja az Anyagiakat. A Fa-elem pedig táplálja a képletünkben nagyon erős energiákat szimbolizáló Tűz-elemet. Ez pedig a képletünkben a Hatalmat szimbolizálja. Ezek nem jelentenek kevesebbet, mint hogy Magyarország jelentősen megerősödve kerülhet ki egy ilyen súlyos világkorszak-váltási szituációból, nem beszélve arról, hogy a mindenkori hatalom, aki ezt a fordulatot levezényeli, hihetetlenül megerősödve kerül ki ebből a katartikus szituációból.

          Összefoglalva a képletet: Amennyiben nem avatkozunk be energetikailag a 2012-es évbe, akkor a természeti erők végső szakadékba taszíthatják Magyarországot. A Jang-Víz és Föld-Sárkány elemek semmiképp nem támogató, hanem romboló erőkké válnak természetileg, anyagilag és a jelenlegi hatalom számára is.


Ui.: A gyakorlati megoldási eshetőségről, későbbi írásomban visszatérek.


Harsányi László

Máriaremete, 2012. január 9.

3 megjegyzés:

 1. Üdvözlöm László!

  Kérem Istent, hogy figyeljenek fel az emberek erre az üzenetére!

  Azt szeretném kérdezni, hogy a Víz-trigon csak a Kárpát-medencére fejtheti ki a hatását?

  Illetve az is érdekel, hogy a Szent Korona helyileg ki tudja e fejteni a hatását. Mivel a kalapok a korona csakrán keresztül hatnak. Ha jól tudom.

  Végül pedig had kérdezzem meg, hogy a Vízöntő korba lépés az a január 23-án megtörténik? Mivel írta korábban, hogy 1997 március végén véget ért a halak világhónap és emelkedésnek indult egy képlet szerint a föld rezgés száma. Ha tudjuk a képletet és a start/cél rezgést, akkor kiszámolható a cél nap?

  Várom a gyakorlatot!

  Áldja meg az Isten!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Henrik!

   Elnézést kérek a késlekedő válaszért!
   Nem az időt halogattam, csak éppen most az időbeosztásom volt egy kicsit szoros.
   Köszönöm a kérdéseit, nagyon lényeglátó ismét. Külön köszönet a megkülönböztetett figyelméért!

   Először is a Víz-trigonról:
   A trigonnak, ugye három eleme van. Az első kettő benne van Magyarország alapítási idejének a képletében. Ezek a Patkány és a Majom. A harmadik elem a kérdéses 2012-es év Sárkánya. Ennek alapján érthető, hogy Magyarországra mindenképpen vonatkozik a trigon. Az, hogy kire vonatkozik még, erre nem tudok válaszolni, hiszen meg kellene határozni más országok születési képleteit is. Erre pedig nem tudok vállalkozni.

   Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Magyarországra is csak abban az esetben áll az én levezetésem is, ha az alapkiindulás is jó volt. Nevezetesen az időpont. Nem tudom, melyik lenne a jobb? Gyanítom jobb lenne, ha tévednék!

   A Koronáról!
   A Magyar Szent Korona minden helyen és időben működik. A kérdés az, hogy hol és milyen minőségben. A szakrális minőségek, szent dolgok. Rendeltetésszerű működtetésük megköveteli a hozzáértést. Szakrális eszközök használata igényli a szenthelyek jelenlétét. Ebből a szemszögből vizsgálva a dolgot, ezen túl a szándék dönti el a Szentkorona használatát. Lehet múzeumban tárolni, lehet egy síremlékszerű építményben, de lehetne akár szenthelyen is tárolni. Csupán ennyin múlik, hogy a Szentkorona, mint a Nemzet Forrás-energiája, segít-e bennünket, vagy éppen stagnációt okoz a nemzeti fejlődésben.
   Bevallom, én politikai hovatartozás nélkül nem tudom elképzelni, hogy van ebben az országban olyan ember, aki ezt tudva, továbbra is svájcisapkának nézné nemzeti szimbólumunkat.

   A Vízöntőkor kezdetéről:
   Elvileg pontosan kiszámítható az időpont, az én logikám szerint. Korábban jómagam is nagyon magabiztos voltam ebben a kérdésben. Ma már nem vagyok ilyen biztos az időpontban. Azt gondolom ugyanis, hogy ez a dátum mindenképpen igényli a Föld mágneses pólusának a cseréjét. Hogy ez megtörténik-e a maják által jelzett időpontban? Nem tudom! Azt gondolom Isten nem köt mindent az orrunkra. A Halak korszakának a végét jelző időpontot is csak utólag tudtuk meg. Sokan még ma sem tudják, vagy nem ismerik el.
   A pólusváltás traumája pedig még vár ránk. Sokan nagyon szeretnék a Föld megújulását megakadályozni. Sajnos a technológia is megvan hozzá. Legalábbis nagyon szeretnék használni. Ezért gondolom, hogy Isten azért tartogat néhány meglepetést számunkra ebben a kérdésben is.

   Hogyan lehet élni egy elem hiányában is?
   Amikor egy születési képletből hiányzik egy elem, az nem azt jelenti, hogy meghal az ember, hanem azt, hogy bizonyos időszakokban nehézségeik adódnak ebből. Az, hogy milyen jellegű, az a fennálló időtartamtól, és sok más körülménytől is függ. Az emberi szervezet működése csodálatosan van megkonstruálva. Ha zavar támad valamilyen szerv, vagy funkció működésében, akkor helyettesítő üzemmód szerint is fog tovább működni. Ez az energetikai rendszer működésénél is így van.

   Azon kívül pedig a hiányzó elem még nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs jelen. A hiány nem jelent feltétlenül nulla állapotot. Fogalmazzunk inkább úgy, hogy súlyos hiányállapot. Máskülönben pedig az ember folyamatos kölcsönhatásban él a környezetével. Ha önerőből nem tudjuk kicsatolni az energiák adott minőségét, akkor pl. egy párkapcsolaton keresztül is részesülhetünk bizonyos mennyiségben a hiányzó energiákból.

   Remélem érthetőek a válaszaim. Amennyiben kérdések merülnek még fel, várom az érdeklődő kérdéseket.

   Barátsággal: HGL

   Máriaremete, 2012. január 13.

   Törlés
 2. Kedves László, még egy kérdés eszembejutott!

  Hogy lehet egy elem teljes hiánya nélkül létezni?

  N.H.

  VálaszTörlés