2014. szeptember 14., vasárnap

Új híreket hoztamÚj híreket hoztam…

Utolsó blog bejegyzésemtől lassacskán eltelt két esztendő. A hallgatásom oka az volt, hogy akkor szeretek szólni, amikor van mondanivalóm. Ez az idő most elérkezett.

          Valójában nem tudom, hogy hány emberhez fogok most szólni, de mégis útjára indítom az elmúlt évek érlelte szellemi terméseket. Most is azokhoz az emberekhez szólok, akik akarnak és tudnak is változtatni sorsukon. A mindenbe belenyugvók, a könnyű látszateredményekre törekvők, a csodavárók kíváncsiságát nem fogom felkelteni. Azok számára viszont, akik mernek másként gondolkodni, akik ki akarnak kerülni a félelem és a reménytelenség spiráljából, úgy hiszem tudok újat mutatni. Ahhoz azonban, hogy érthető legyen, hogy milyen új utat kínálok, ahhoz az olvasónak is kell szellemi erőfeszítéseket tenni, és ráadásul szükségeltetik még kellő nyitottság is ezen új gondolatok befogadásához.

          Az út, amit kínálok, nem nélkülözi a személyes szellemi kalandok átélését. Kitartó munkát fog igényelni a haladás, de szép személyes sikereket is ígér. A kitűzött cél, a személyes egészség magasabb szintjeinek az elérése, a sejtszintű fiatalodás ígérete és a szellemi szabadság félelem-mentes átélésének az élménye.

          Több, mint húsz éve járok egy gyakorlati élet számára megvalósítható egyéni szellemi úton, ami számos, - a gyakorlatban vizsgázott, - eredményeket hozott. 1997-ben bemutattam bioenergetikai kalaprendszeremet, melynek fogadtatása a mai időkben kezd beérni. 2000-ben létrehoztunk egy energetikai vízgyártási technológiát, amelyet 2013-ban követett egy újabb víz-technológia, amelyben képesek vagyunk a személyes energetikai adottságokat legjobban támogató energetikai víz létrehozására. Mindezek a találmányok azt célozzák, hogy olyan eszközöket hozzunk létre, amelyek nagyon hatékonyan támogatják a személyes energetikai rendszert, ezzel adva meg a lehetőséget a fizikai egészség, a szellemi és spirituális adottságaink lehető legteljesebb megélésére.

          A jövőben kínált út integrálja mindezeket a tudásokat és igazán jelentős eszközt ad minden nyitott érdeklődő számára, személyes fejlődése meggyorsításához. Ahhoz kívánunk segítséget adni, hogy az ember életéveinek előre haladásával ne egy leszálló spirálba kerüljön bele, hanem lehetőséget kaphassunk arra, hogy minden élethelyzetből úgy tudjunk kikerülni, hogy nem rendül meg egészségünk, nem kell egzisztenciánknak lecsúszni, viszont mindenképpen meg tudjuk őrizni fiatal életerőnket.

          Kutatásaimban elérkeztem egy olyan kapuhoz, ahol minden eddiginél több lehetőséghez tudom hozzásegíteni a kereső embert. Új utat tudunk nyitni az emberi egészség, a gyógyítás és a személyes szellemi fejlődés felgyorsításában. Az utat ismét csak legfontosabb kutatási területem, a formák tanulmányozása mutatta meg. A szellemi iskolák az anyagi világot gyakran nevezik a forma világának. Úgy tartják, hogy az energiák anyaggá szerveződése a formák megteremtése által vált lehetővé. Az egyes térformák formarezonanciája szervezi az anyagot. Az ebben megnyilvánuló erők azok, amelyek strukturálják az energiákat az öt őselem, és a Yin  és Jang törvényszerűségei szerint. Húsz évvel ezelőtt ebbe a világba pottyantam bele öntudatlanul. Utamat a kalapokban megformált energiák irányították. Mára már a modern fizika is alátámasztja elképzeléseimet arról, hogy ha tudatosan használjuk a formarezonanciákat, jelentős segítséget kaphatunk egészségünk és tudati fejlődésünk magasabb szintre emeléséhez.

          Újabb lendületet ebben a munkában egy merész térformájú kalap adott számomra, melyet elneveztem szuperkalapnak, mert ennek a formai megoldásnak köszönhetően átgondolhattam az energetikai kalaprendszerről alkotott elképzeléseimet. Olyan lehetőségbe „botlottam” bele, amelyet elképzelni sem tudtam eddig, holott nem igen szoktam korlátozni elmém szabadságát a formák nyújtotta lehetőségeket illetően.

          A szuperkalappal folytatott kísérleteim megmutatták, hogy teljesen új utat lehet nyitni a gyógyításban is, de számomra még fontosabb az „egészséges” ember egészségi lehetőségeinek a  magasabb szintre emelése, amely azonnal magával hozza a szellemi és mentális egészség sokkal magasabb szintjét. Nem biztos, hogy túlzás, amikor úgy fogalmazok, hogy a most nyitott úton evolucionális ugráshoz juthatunk érzelmi és szellemi téren is. Ezúton mondok köszönetet barátaimnak, akik felvállalták az úttörők nem veszélytelen küldetését és társaim lettek ebben a munkában. Ők azok akik felvállalták, hogy kísérleti alanyai legyenek egy ismeretlen útnak, ahol nem tudhattuk, hogy mi vár ránk. Be kellett bizonyítani, hogy elképzeléseim a forma világa és az ősi keleti iskolák, (a kínai Qigong) között átjárót mutat a nyugati ember számára, hogy a legtitkosabb és legnagyobb sikerrel kecsegtető módszerek birtokába is juthassunk. Meg kellett végre találni a módját annak, hogy a régi korok bölcsességeihez a mi nyugati civilizációnk embere is maradéktalanul hozzáférhessen úgy, hogy ne kelljen kilépni a mai élet sodrából sem.
Köszönöm barátaimnak, hogy hittek bennem, hogy hittek következtetéseimben és köszönöm a sorsnak, hogy lehetőséget teremtett ezekben a felismerésekben.

          Az elkövetkezendő írásaimban fel fogom tárni az új önfejlesztő szellemi iskola alapjait, és felkészítek minden érdeklődőt arra, hogy felismerhesse ennek a régi – új útnak a lehetőségeit. Kérek minden nyitott szellemiségű barátot és érdeklődőt, hogy fogadja írásaimat szeretettel, mert együtt elindulhatunk egy nagy kalandot ígérő közös szellemi úton.

Harsányi László

Máriaremete,  2014. 09.14.

Kérek minden olvasómat, amennyiben érdekesnek találta ezt az írást, ossza meg barátaival is, vagy ha elutasítja, kérem jelezze, hogy ne zavarjam a továbbiakban írásaimmal.

Köszönettel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése