2015. február 19., csütörtök

Meghívás

Meghívás

         Ezennel megszegem saját magamnak tett fogadalmamat, miszerint nem fogok senkit sem tanítani semmire. Azt gondoltam ugyanis eddig, hogy nekem a tanítás nem feladatom, és nekem inkább az életemben, új dolgok létrehozásán kell fáradoznom. Számomra az alkotó munka és gondolkodás mindennél fontosabb. Jó 25-évvel ezelőtt Lee Doktorral együtt fogtunk hozzá olyan rendszerek kidolgozásához, amelyek a mai kor emberét hívatottak segíteni ebben a hihetetlenül nehéz és viharos sebességgel változó világban. Sok használható dolgot hoztunk létre Lee-vel, és egyikünk sem hagyta abba a keresést. Annyi történt csupán, hogy lassan betöltöm 65-ik évemet és el kell gondolkodnom mégis, hogy mit kezdek a felhalmozott tudással, mit kezdek azokkal a kincsekkel, amiket birtoklok. A régi keletiek azt mondták, hogy az az ember, aki a tudását nem osztja meg másokkal, nem különb, mint az igavonó öszvér, aki egy könyvekkel teli kocsit vonszol maga után.

         Mindezek mellett egyre rémisztőbb egy jövőkép, ami azzal riogat, hogy ha nem halok meg valami rám-törő betegségben, vagy balesetben, akkor barátkoznom kell azzal a gondolattal, hogy saját biológiai programom foglya vagyok én is, és engem is elér a „törvényszerű” leépülés. Ez, bevallom, nem tölt el jó érzésekkel, és végtére is mostanság szembesültem azzal, hogy amivel én az elmúlt 25-év során foglalkoztam, az nem más, mint amit a régiek úgy hívtak, hogy alkímia. Nagyon úgy tűnik, hogy mindannyian folytatjuk előző életeink munkáját a szellemi fejlődésünk útján.

         Az alkímiáról sok legenda és téves elképzelés kering, pedig a törekvés nagyon egyszerű. Amit mi aranycsinálással azonosítunk, az nem más, mint az anyagszerkezet legmélyebb ismeretein alapuló nemesítés. Az alkimisták mindig is a Príma – Matériát, minden anyag legtisztább megvalósulási formáját keresték, abból a célból, hogy ezzel emeljék ki a romlandó testet földi szinten a romlatlan halhatatlanság szintjére. Ehhez az aranyat legtisztább minőségéhez kell finomítani, ahol az már elveszíti fémes kristályszerkezetét és atomos állapotú Príma – Matériává válik. Ez már alkalmas arra, hogy az emberi szervezetet megtisztítson minden szennyezett minőségétől és egyben hozzásegítse az embert a megvilágosodáshoz.

         Másik ága az alkímiának a belső alkímia. Itt nem külső anyagot használunk az emberi test romlatlanságának a megvalósításához, hanem az emberi belsőben rendelkezésre álló kincseket szabadítjuk meg a tisztátlantól. A kínai Csi-kung itt a három kincs fejlesztéséről beszél. (későbbi írásaimban még bővebben)

         Amikkel ez idáig dolgoztunk, az a külső alkímiai eszközök létrehozása volt. Természetesen nem jutottunk el a Príma – Matériához, de minden általunk létrehozott dolog, a test finomításához, nemesítéséhez járul hozzá. Miközben napi szinten dolgozunk ezekkel a dolgokkal, mostanra érett meg, hogy minden eddigi eredményünk előkészítése volt csupán a nagy műnek, ahol is egységes rendszerbe állítható minden eddigi kutatásunk eredménye. Köszönet és hála az Égieknek, hogy a kezembe adtak egy varázslatos térformát, amelyet még jómagam is csak szuperkalapnak nevezgetek. Elkészítésekor már éreztem, hogy ez most valami más, mint az eddigiek, azoknál sokkal több. Kellett azonban még idő ahhoz, hogy megértsem micsoda ajándék ez a forma, amikor értő kézzel és elmével használjuk. Az Égiek kegyelme ezzel még nem ért véget, mert megmutatták annak a lehetőségét, hogy ezen  szakrális térformák használatát összekapcsolhatom az ősi kínai Csi-kung rendszerrel, és létrehozhatom ennek legtitkosabb, legmagasabbra vezető formáját a nyugati ember számára is.

         A kínaiak legmagasabb szintű Csi-kung mesterei által gyakorolt Nei-Dan Csi-kung csak a kevesek kiváltsága volt. Ők is kolostorokban, elzártan egész életet áldoztak ezen gyakorlatok folytatására. Mind ez idáig nyugati típusú ember ezekre a szintekre nem léphetett be. Mi csak hitetlenkedve, némi csodálattal hallhattunk csak erről a taoista gyakorlatról. A szuperkalapnak, kristályoknak és az egész általam felvázolt rendszernek a segítségével lehetőséget kaphatunk mi „civilizált” emberek is ennek a csodálatosan kimunkált kínai életépítő rendszernek az alkalmazásához, hétköznapi életünkbe beépítve. Nem kell hozzá kolostori elvonultság, nem kell hozzá különösebben nagy áldozatokat hozni. A feltétel csak az, hogy elsajátítsuk az alkalmazás módját, rendszeres gyakorlás és néhány életvitelbeni változás megtartása.

         Szeretném most kicsit kézzelfoghatóbbá tenni a fentieket!
Életünk mindennapjai nagyon megterhelők. Rengeteg kihívással, rengeteg változással, rengeteg konfliktussal találkozunk minden  nap. Lassan annyi akció terheli egyetlen napunkat, ami régen elég volt egy hónapra is talán. Tapasztalat szerint, ahogy krízis – tűrésünk meghalad egy küszöbszintet, egészségünk, idegrendszerünk, családi kapcsolataink megsínylik a dolgot. Olyan kíméletlen ma a teljesítménykényszer, hogy addig kiegyensúlyozott emberek is a partvonalon kívül találhatják magukat egyik pillanatról a másikra. Ez teljesen független már az életkortól is. A létezésünk fenntartásáért folytatott napi küzdelem nagyon gyorsan felemészti az embert. A leginkább aggasztó mindez a fiatal, munkaképes korosztálynál. Idő sincs regenerálódni. Ha lenne, akkor sem a megfelelő kereteket találják meg ehhez.

         Az idősebbeknél, - mint én is – látszólag mások a prioritások. Fel kell mérnünk szervezetünk lehetőségeit és a mindenkori egészségi állapotnak és biológiai életkornak megfelelő pozícióból kiindulva dolgozhatunk a legjobb lehetőségek visszaszerzéséért. Az egészség és fiatalság szinonim fogalmak. Az első feladat tudati jellegű. Kell lenni az életünkben egy olyan időszaknak, amikor testünk, lelkünk és a tudatunk is csúcsformában volt. Ez jelentheti a fiatalság – egészség  maximális lehetőségét életünkben. Úgy is mondhatnám, hogy ebben a szituációban minden egyes sejtünk örömtáncot járt. Ezt tekinthetjük egy bázisnak, amiről tudatilag építkezni tudunk. Igen, természetesen ez a fiatalkori eufórikus szerelem néhány pillanata. Ezt fel kell tudnunk idézni ahhoz, hogy elhiggyük, hogy egyszer már megvalósítottuk ezt a totális érzést. El kell hinnünk, hogy amennyiben legalább egyszer már ez sikerült,  - igaz öntudatlanul – semmi nem indokolja, hogy tudatos tevékenységgel is újra ne lenne felidézhető, megvalósítható, illetve tartóssá tehető életünkben.

         Ezennel teszem közhírré, hogy 2015. április 18-án, szombaton délelőtt 10-órakor megnyitjuk az általam kidolgozott Design-Medizin Csi-kung tanfolyamot. Kicsi magyarázat az elnevezéshez nem árt. „Design”, mint tudjuk formatervezést, formatervezett dolgot jelent. Módszerünkben ez a Kalap-térformák használatát jelenti. A Csi-kung kifejezést már nem magyarázom külön, de azt tudjuk, hogy ez a gyakorlat mindig gyógyító, önfejlesztő módszer. Ezért is szerepel az elnevezésben a „Medizin” kifejezés is. Úgy vélem ez az elnevezés fejezi ki legjobban a módszer lényegét.

Design-Medizin Csi-kung

A tanfolyamra várok mindenkit, korra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül, akik keresik helyüket, életfeladatukat,
  akik helyre akarják hozni labilis egészségüket,
 akik meg akarják őrizni egészségüket, és magasabb szintre emelni azt,
 akik félnek fiatalságuk elvesztésétől,
 akik öregedő állapotukat akarják megállítani,
 akiknek mindennél fontosabb szellemi lehetőségeik kiterjesztése,
akik a boldogságot keresik,
akik lelki békét szeretnének,
akik meg akarják tapasztalni azt, hogy a fizikai testen kívül is van élet,
akik vágynak arra, hogy megtapasztalják, milyen az amikor a formán túli világ segítségére lesz a forma világának, nekünk személy szerint.

         További információt a tanfolyam technikai lebonyolításáról, anyagi vonzatairól később. A továbbiakban folyamatosan szeretnék rövidebb írások keretében ízelítőt adni a kínai Csi-kung filozófiai alapjairól, de inkább arról a másfajta nézőpontról, amikkel meg kell barátkoznunk ahhoz, hogy majd értsük a tanfolyamon mindazt, hogy mit, miért csinálunk. A Csi-kungban mindig alapfeltétel a tudatosság. Mindig energiákkal dolgozunk, és ha nem értjük a folyamat irányításának az okát, az energiák nem fognak engedelmeskedni. Elkerülhetetlen néhány kínai fogalommal is megismerkedni, mert mindig ez fejezi ki legjobban , legpontosabban a lényeget. A magyar nyelv, - bármennyire is kifejező, a kínai fogalmakra nézve nem pontos.

         Fogadják ezeket az írásokat szeretettel és figyelemmel, így remélhetően nem mennek el a Design-Medizin Csi-kung mellett.

Szeretettel és barátsággal:

Harsányi László

Máriaremete, 2015. február 19.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése