2015. szeptember 7., hétfő

Migráció? "Bevezetik a hét tevét." avagy; Zajlik a Világ-korszakváltás.Migráció?

„Bevezetik a hét tevét.”
Avagy
Zajlik a Világ-korszakváltás.


2000-ben megjelent könyvem azzal a céllal vetettem papírra, hogy bemutassam az emberiségi kultúra és civilizáció energetikai összefüggéseit.
Nagy teret szenteltem annak, hogy tanulmányoztam a magyarság szerepét ezekben a társadalmi folyamatokban. Ok – okozati szinten mutattam be, hogyan is működik egy szakrális uralkodási rendszer, amit a Szentkirályok Árpád-házi évszázadait tanulmányozva mutattam be.
A magyarság dicsőséges évszázadai – a Magyar Szent Korona tudatos energetikai működtetésének köszönhették megvalósulásukat.
Beszéltem a könyvben a szenthelyek működtetésének a rendszeréről, összefüggésben a Magyar Szent Korona használatával összefüggésben.

Felvetődhet a kérdés a mai Olvasóban, hogy mit érdekel bennünket mindez ebben a mai bonyolult politikai helyzetben?

Könyvemben előre sejtettem a mai változásokat.

Úgy fogalmaztam, hogy a mai idők emberisége világkorszak-váltást él meg. Az ilyen változások minden időben átírták a történelmet és új kultúrkorszakot indítottak el.

Jeleztem a közelgő népvándorlást is!

Mára mindez valóság, a világ mégse nagyon ismeri fel, mit is jelent mindez.
A mai migrációs kérdésre is észérvekkel, az eddig bevált gyakorlatok alkalmazásával keresik a választ. Az embertömegek pedig csak jönnek megállíthatatlanul. Van aki erő alkalmazását sürgeti, van aki egyszerűen humanitárius kérdésként szeretné kezelni a kezelhetetlent.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni!
Az egész emberiség világ-korszakváltást él át!

Gondoljon itt mindenki a Római-birodalom bukására!
Gondoljon a barbárok beáradására Európába!
Az is megállíthatatlan volt, és eltörölte a föld színéről a legyőzhetetlennek tartott világbirodalmat.

Zárójelben jegyzem meg, jómagam fenntartással kezelem a barbárok szerepét a Római – birodalom bukásában.

Egy csak a biztos, hogy amikor eljön az idő, akkor jönnek a változások, melyek elsodornak világbirodalmakat, eltűnnek és felvirágoznak új életerős népek és kultúrák. Mindennek azonban olyan feltételrendszere van, amit a mai ember nem ismer. Ezek pedig nagyon is anyagi, természeti törvények, amelyek a világegyetem megváltozott energetikai környezete miatt jönnek létre, amik befolyásolják a Föld energetikai rendszerét.

Sokat írtam már arról, hogy a Föld energetikai rezgéstartománya ma sok ezerszerese az 1997. március 23-át megelőző minőségnek!
Ez pedig kérlelhetetlenül megváltoztatja a földi viszonyokat, beleértve az emberi evolúciós fejlődést és a természetesen a társadalmi viszonyokat!

A Kárpát-medence minden időben a nagy társadalmi változások kereszttüzében állt. Ma sincs másként!
Egy világkorszakon belül lehet kialakítani eltérő fejlődési környezetet, - ami meg is történt kelet és nyugat között, - de a világ- korszakváltások idejében mindig összeméri erejét a két világrend.
Természetesen nem csak markánsan különböző kultúrákról van szó, hanem nagyon is eltérő emberi minőségekről. Hogy azt ne mondjam, fajokról.

Liberális nézőpontból megkérdőjelezhetőek a fenti sorok, de aki jól belegondol, bizony másként működik egy keleti és megint másként a nyugati mentalitás.
De erről az elkövetkezendő néhány hónap mindenkit meg fog győzni!

A folyamatok már megállíthatatlanok!

Van egy keleti mondás:

Találkozik egy nyúl, és egy farkas.
Nyúl sem rossz, farkas sem rossz. Egyszerűen az egyiknek meg kell halni!

Ma ezek még hihetetlennek tűnnek. Aki kételkedik a fentiek valószínűségében, ajánlom a

Nyirkai jóslat
 Tanulmányozását. A fenti próféciát 1947-ben jövendölték meg Rábaközi sámánok, Magyarország elkövetkezendő 100-évéről.

A jóslat nem éppen vidám, de van feloldási lehetősége a végzetszerű végkifejletnek. Ez egy templomépítés a Normafánál.

A dologról nem kívánok ezen írás keretében többet mondani, mindenki utánajárhat interneten is. Amiről viszont szólni szeretnék, az a szenthelyek működésének az energetikája.

A szenthelyeken ősidők óta templomokat épít az ember.
Nem az adott vallás teszi szentté a helyet, mint azt előszeretettel hangsúlyozzák a különböző egyházak!
Ezen helyek nagyon sajátos energetikai mintázatokkal rendelkeznek!
A szenthelyek tanulmányozása több, mint húsz éve jelentős időt jelentett az életemben. Tapasztalataim szerint:
Aktívan működő szenthelyek rendszere meghatározza egy ország, egy nemzet életét. A helyesen megépített templomok térformái stabilizálják egész évre szólóan az energiamintázatot, így szolgáltatva az élet aktív viteléhez elengedhetetlenül szükséges  életenergiákat.
Egy ország fejlődése igényli a szenthelyek aktivitását, e nélkül nincs fejlődés, csak az ország leépülése!

Magyarország szenthelyeinek szinte teljessége romokban áll, ami megmaradt, azokat is úgy építették át, hogy ne működhessenek rendeltetésszerűen!

Amikről most beszélek, nem hitbéli elképzelésem, hanem ezt tanúsítja mérnöki racionális vizsgálódásaim tapasztalata.

A török idők pusztításai elsősorban szenthelyeinket érintették!
Buda ostromát megelőzte a Buda- Szent-lőrinci Pálos kolostor lerombolása!
Fontosabb volt a töröknek egy szenthely elpusztítása, mint a magyar királyi székhely, Buda bevétele.

A török, keleti nép, és tudta, hogy a magyarokat legyőzni csak a szenthelyeken keresztül lehet.

A török idők óta megszűnt az Árpád-házi szentkirályok szakrális uralkodása. Az ezt követő hatalmi struktúrák nem engedélyezték szenthelyeink újjáépítését.

Felfoghatatlan a számomra, hogyan lehetséges az, hogy eltűnt a tudás teljesen a 150-év török hódoltság alatt, ami felismerte volna, hogy ki kell kényszeríteni a Habsburgokból a szenthelyek helyreállítását. Sőt, azóta sincs mozgalom, semmiféle kezdeményezés a templomépítésekre.
De még az egyházakban sincs erre kezdeményezés!

Felhívom a figyelmet arra, hogy a mai világ-korszakváltás nem fogja figyelembe venni nemzeti érdekeinket. Mára semmilyen erő, sem katonai, sem politikai nincs arra, ami megállíthatná a folyamatokat.
Egyetlen lehetőségünk maradt. Ez pedig spirituális vonatkozású.

Meg kell építeni legalább azt az ici-pici kis kápolnát, vagy legalább egy jelképes mementót, ami stabilizálja a szenthely energetikáját, hogy égi kegyelemben  részesülhessünk!

A hangzavar egyre nagyobb lesz! Most már nincs földi hatalom amely meghallaná az ilyen gyenge kis hangot.
Ennyi még megtehető!

Nem tudom meddig hangzik el ez a figyelmeztetés.
Azoknak, akik mindezeket komolyan veszik, egy lehetőség marad. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megőrizhessék cselekvőképességüket, és ne süllyedjenek bele a félelem és kilátástalanság kétségbeesésébe!
Mindezen készségek elsajátítása az energiarendszer egyre magasabb szintre emelésével biztosítható. Aktív szenthelyek úgy működnek mint egy forrás.
Ontják az energiát, ontják az életerőt!
A forráshoz mindenki elmehet szomjat oltani.

Amennyiben leromboljuk, beszennyezzük a szenthelyen épült, energiákat lehorgonyzó térformák és szimbólumrendszerek általi rendszerét, a forrás elapad. Nincs az egyes embernek segítsége az energiákhoz való jutásra. Mindenért az embernek magának kell megdolgoznia.
Ez pedig azzal a folyamatosan fogyó képességgel sikerül, ahogy azt ma láthatjuk.

Ilyenkor szokták azt mondani, hogy persze a magyar birka nép.
Némán tűri balsorsát. Inkább elpusztul, semmint fellázadna sorsa ellen.
Könnyű mindezt  elmondani annak, aki bőséggel ellátott személyes energiákkal. Akinek azonban nincs meg a képessége ahhoz, hogy személyes aktivitással biztosítsa energetikai alapjait, az nem is tud ütőképesen sem cselekedni, de megfelelően gondolkodni sem. Az ilyen ember belesüllyed az apátiába, a kilátástalanságba.

Az elmúlt bő két évtizedben saját munkám során győződtem meg a fentiek realitásáról.
Már első nagyszabású munkám, az energetikai kalaprendszer kidolgozása is azt a nyilvánosan nem megfogalmazott célt jelölte meg, hogy segítségére legyen az egyes ember személyes energetikai evolúciós fejlődésében.
Egyszerűbben fogalmazva; az általam kidolgozott rendszer segítségével, amit a szenthelyek rendeltetésszerű működése nem biztosít, azt a személyes térformákon (kalapokon) keresztül biztosíthassuk.

Ez pedig a magasabb-szintű energiarendszer felépítése!

Az elmúlt több, mint húsz év alatt egyfolytában olyan módszereket dolgoztam ki, amelyek a személyes energiák megőrzését és magasabb szintre emelését hívatottak szolgálni.
Soha nem volt fontosabb ezen eszközök alkalmazására, mint a mai időkben.


Máriaremete

2015. szeptember 5.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése